Contact sales
Contact sales

news

2021 updates

Already the end of January and the first month of the year has kicked off with a lot of things happening at DigiExam. In this post The Product team at DigiExam would like to share some insights to the roadmap epics for 2021 and some information on where we will no longer support certain browser- or client versions in the future.

Continue reading

DigiExam and Microsoft Learning Tools

The DigiExam application is now available in Windows Store

Now offering schools and universities even more options for a secure and reliable platform for high-stakes exams and academic tests.

DigiExam is the first assessment platform to integrate the learning tool Immersive Reader in a lock-down exam environment/mode. Accommodati

ng unique student accessibility settings is a key to fair digital examinations for all students.

Continue reading

Sammanfattning av 2020

2020 lider mot sitt slut och om vi ska försöka oss på en sammanfattning så kan vi minst sagt säga att det varit ett annorlunda år. Alla planer som gällde i januari kastades omkull när även vi fick vår del av den globala pandemi som satt sitt signum på detta år. Inte minst skolvärlden fick se sin verksamhet i många avseenden vändas upp och ned med ett omtag på hur undervisning bedrivs. Vi är djupt imponerade av det sätt som skolor och utbildningsorganisationer tacklat de nya förutsättningarna och hur lärare och elever anammar, i många fall nya, digitala lärverktyg allteftersom undervisningsmiljön skiftade från klassrumsbaserad till att bli helt eller delvis digital.

Continue reading

DigiExam and Microsoft Learning Tools

The DigiExam application is now also available for download in Windows Store offering schools and universities even more options for a secure and reliable platform for  high-stakes exams and academic tests.

DigiExam is the first assessment platform to integrate the learning tool Immersive Reader in a lock-down exam environment/mode. Accommodating unique student accessibility settings is a key to fair digital examinations for all students.

Continue reading

DigiExam – The most used assessment tool for the Swedish National Exams!

We are very proud to be the most used digital assessment tool! In the report from the Swedish National Agency for Education, a summary on the National Exams that were performed digitally, it has shown that more than a third of the country’s high schools and municipal adult education schools performed their National Exams in Swedish and English with DigiExam. Also among the Swedish schools that performed the National Exams digitally with their 9th graders, DigiExam is a widely used platform with a fourth of the schools using us.

Continue reading

Privacy Shield invalidation

In short, Privacy Shield is a framework that permitted personal data to be transferred from EU to Privacy Shield certified organizations in the US.

Continue reading

KYH Göteborg

KYH i Göteborg använder DigiExam som plattform för digitala prov sedan ett år tillbaka. Vi fick det stora nöjet att ställa lite frågor till dem kring deras användning och vad de tycker om DigiExam.

Continue reading

DigiExam – The most used assessment tool for the Swedish National Exams!

We are very proud to be the most used digital assessment tool! In the report from the Swedish National Agency for Education, a summary on the National Exams that were performed digitally, it has shown that more than a third of the country’s high schools and municipal adult education schools performed their National Exams in Swedish and English with DigiExam. Also among the Swedish schools that performed the National Exams digitally with their 9th graders, DigiExam is a widely used platform with a fourth of the schools using us.

Continue reading