Contact sales
Contact sales

Wargentinskolan, Jämtlands gymnasieförbund

På Wargentinskolan i Östersund, som är en del av Jämtlands Gymnasieförbund, genomfördes förra läsåret ca 15 000 prov och uppgifter i DigiExam, ett av många exempel på skolor som använder en lättanvänd och pålitlig provplattform till mycket mer än bara NP.

DigiExam fick möjligheten att sitta ner med ett par av lärarna på JGY och diskutera en digital provplattform i allmänhet och DigiExam i synnerhet.

Vad behövde ni i er roll som lärare i en provplattform?  

En diskussion om att bli mer digitala på JGY föregick implementeringen av DigiExam inför genomförande av digitala NP våren 2017.  Förutom möjlighet att genomföra NP digitalt fanns även en önskan om att automatiskt kunna rätta vissa typer av uppgifter och skapa en delningskultur kring bra digitala verktyg och arbetssätt.

Continue reading